Onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Als cliëntondersteuner denk ik mee over hoe u de zorg die het best bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. Ik ken het zorgaanbod in uw buurt.

Diensten

Cliëntondersteuning bestaat uit de volgende diensten:

  • Informatie en advies geven over de mogelijkheden van zorg binnen de WLZ
  • Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan
  • Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan
  • Ondersteuning bij het kiezen van een passende Wlz-zorgaanbieder en passende Wlz zorg
  • Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd
  • Ondersteuning bij herindicatie
  • Ondersteuning bij klachten of bezwaar