Mantelzorgers

Mantelzorger word u, het overkomt u, u kiest hier niet voor. Het zorgstelsel is ontzettend complex, het is een doolhof van wet en regelgeving. Een mantelzorgmakelaar kan een mantelzorger hierbij helpen. Samen kunnen we de juiste wegen bewandelen en de knelpunten aanpakken. Een mantelzorgmakelaar is opgeleid in de wet en regelgeving, we kunnen regeltaken uit handen nemen. Een mantelzorgmakelaar is een onafhankelijke professional. Het mooie aan dit vak is dat iedere mantelzorger en iedere zorgvraag uniek is. Tijdens een intake gesprek wordt er bekeken welke regeltaken er liggen. De mantelzorger behoudt ten allen tijden de regie en bepaald welke regeltaken ik tijdelijk overneem. Bent u of kent u een mantelzorger, bel me dan gerust zodat zij hun leven weer in balans kunnen krijgen, voor nu en in de toekomst!

Mantelzorgers, ze staan er niet alleen voor.

Neem contact op met Advizie

Mantelzorgmakelaar

U bepaalt zelf welke taken u laat overnemen door de mantelzorgmakelaar. Voorbeelden van regeltaken:

 • Passende zorg, ondersteuning en begeleiding zoeken;
 • Informeren op het gebied van wet- en regelgeving (WMO, WLZ, ZVW en Jeugdwet);
 • Contacten leggen met instanties zoals de gemeente, CIZ, CAK, SVB;
 • Het ondersteunen bij en het aanvragen van indicaties WMO, WLZ, ZVW en Jeugdwet (huishoudelijke ondersteuning, verzorging en verpleging, vervoer etc.);
 • Voorbereiden, ondersteunen bij het voeren van gesprekken met instanties;
 • Het ondersteunen bij en het aanvragen van een PGB;
 • Contacten leggen met zorgaanbieders;
 • Hulp bij het opmaken van zorgcontracten;
 • Onderzoeken mogelijkheden inzet vervangende mantelzorg (respijtzorg);
 • Onderzoeken van financiële regelingen;
 • Hulp bij het indienen en opstellen van een klacht / bezwaarschrift;
 • Ondersteunen bij het afstemmen van werk en zorg.

Vraag het vrijblijvend aan Advizie!

Lidmaatschap & Bijscholing

Ik ben lid van de Beroepsvereniging van MantelZorgMakelaars (BMZM), lid van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB) en ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister. Middels registratie, intervisie en bijscholing houd ik mijn kennis up to date en borg ik de kwaliteit van mijn dienstverlening.